Klimat.

2018-03-12 12:30
  • Den nya färgen på väggarna, hårsprayen och nagellacket innehåller alla flyktiga organiska ämnen, eller Volatile Organic Compounds, VOC.  VOC är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön.   Bilder: TT
    Den nya färgen på väggarna, hårsprayen och nagellacket innehåller alla flyktiga organiska ämnen, eller Volatile Organic Compounds, VOC. VOC är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön.
  • Bild: TT
  • Bild: TT

Vanliga vardagsprodukter – en stor källa till utsläpp i ditt eget hem

Samtidigt som utsläppen av flyktiga organiska ämnen har halverats tack vare regleringar i transportsektorn har utsläppen från hushållen stått still de senaste 30 åren. Det handlar om utsläpp från allt från städprodukter till matlagning. 

Tänk dig lukten av ett nymålat rum, eller av nagellackborttagningsmedel. Det är exempel på flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds, VOC) som är en av alla olika luftföroreningar som vi andas in dagligen.

Nyligen uppmärksammades den här sortens luftförorening i en amerikansk studie, där forskarna kom fram till att vanliga vardagsprodukter var en stor källa till utsläppen av VOC.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Hushållsprodukter var en större källa till utsläpp än vad man tidigare har trott, och många av de här flyktiga organiska ämnena kan dessutom utvecklas till skadliga partiklar, säger Ann-Christine Mannerling, yrkes- och miljöhygieniker på kliniken Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro.

Partiklar är ett stort hälsoproblem världen över. Globalt dör flera miljoner människor varje år på grund av rök från industrier, vedeldning, avgaser, vägdamm och andra oönskade ämnen i luften.

I Sverige handlar det om några tusen personer som får ett förkortat liv på grund av luftföroreningar. Men här är det mest partiklar från bilarnas gummidäck och partiklar från vedeldning som har varit på tapeten, medan partiklar från de flyktiga organiska ämnena har kommit i skymundan.

– I Sverige har vi större problem med andra utsläpp, men det är fortsatt viktigt att även minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen, säger Ulf Troeng som arbetar på Luftenheten på Naturvårdsverket.

Skadliga att andas in

Det har länge varit känt att vissa typer av flyktiga organiska ämnen, exempelvis de som frigörs från lösningsmedel och färg, kan vara skadliga att andas in.

Vården ger dessutom föräldrar rådet att vädra ordentligt efter renovering och att låta det gå några veckor innan ett barn sover i ett nyrenoverat rum. Men utöver de här omedelbara effekterna reagerar flyktiga organiska ämnen också med andra molekyler i luften som till exempel syre och kväveoxider, som i sin tur bildar ozon och fina partiklar.

– Men det finns otroligt många produkter som kan avge sådana här utsläpp och det är inte klarlagt vilka som bildar flest partiklar. Därför behövs det fler studier innan det går att ge några säkra råd, men det man kan säga är att det alltid är bra att minska luftföroreningar i inomhusluften i den mån det går, säger Ann-Christine Mannerling.

På kliniken för Arbets- och miljömedicin görs ibland mätningar i inomhusluft i patienters hem eller på arbetsplatser. Vid en undersökning kan flera hundra olika ämnen hittas i inomhusluften.

Det finns inga gränsvärden för hur höga värden av flyktiga organiska ämnen som får finnas i inomhusmiljön, men höga värden kan vara en indikation på att det är något som är fel i huset. För det är främst nybyggda eller nyrenoverade hus som normalt har höga halter, efter en tid ska de klinga av.

– Därefter är det främst de flyktiga ämnen som bildas från till exempel hygienartiklar, matlagning, städning och hobbyverksamhet som är de största föroreningskällorna i luften, säger Ann-Christine Mannerling.

Utsläppen har minskat

Historiskt var det transportsektorn som stod för en betydande del av de nationella utsläppen av flyktiga organiska ämnen, men till följd av effektiva åtgärder som till exempel införandet av katalysatorer har utsläppen från denna sektor minskat markant.

Men hushållens utsläpp är kvar på samma nivå som 1990. Det handlar till exempel om utsläpp från tändvätska, vätska till vindrutetorkare, städprodukter, färg, lim, hårspray och parfymer.

Dessa utsläpp är svåra att reglera eftersom det rör sig om så oändligt många källor. Men utsläppen går att minska om fler tänker på vilka produkter de använder och hur stor mängd de egentligen behöver.

– Använd en mindre mängd av produkter som kan ge ifrån sig föroreningar om det är möjligt, och välj fler oparfymerade produkter, säger Ann-Christine Mannerling.

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Undvik de här produkterna i hemmet

Flyktiga organiska ämnen eller Volatile Organic Compounds, VOC, är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön.

VOC bildas vid ofullständig förbränning samt avdunstar från lösningsmedel och bensin.

Gruppen omfattar bland annat alkoholer, aldehyder, alkaner, aromatiska kolväten och terpener.

Det är viktigt att du vädrar ut ordentligt efteråt om du bygger om eller renoverar hemma. Färg, byggmaterial och textilier ger ifrån sig mest kemikalier när de är nya.

Tänk på att det inte bara är målarfärg, eller städskåpets föroreningar som sprids. Även hygienprodukter och kosmetika innehåller alkohol. En bra tumregel är att minska ner på antalet produkter, använda mindre mängd samt köpa oparfymerade produkter.

Ett annat tips är att inte använda sprayprodukter vid städning utan i stället hälla ut lite produkt på en våt trasa och torka rent. Det minskar spridningen i luften.